Glesbygdsidentitet- Förstudie (EU-projekt)

Under 2019- 20202 drivs den Leader/EU-finansierade förstudien Glesbygdsidentitet i Fränsta, Ånge Kommun. Förstudie-idéen är att titta hur bygdens högstadieungdomar kan positivt uppmärksammas och vad som bygden kan göra för att stärka:

Motivation till lärande, Sociala attityder, Framtidstro

Arbetsgrupp: Lotten Rapp, Andrea Eriksson, Lars Qvarngård och Tomas “Håkki” Eriksson .

Share this Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 7 =